Menu

Sluiten

VBDO: 'Meer beursgenoteerde bedrijven zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelen'

Redactie SDGs on Stage - 7 May 2019

Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) onder 35 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven  blijkt dat meer bedrijven concrete acties ondernemen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen (SDG’s).

Vorig jaar ging het om 16 bedrijven, nu staat de teller op 26. Dat blijkt uit het rapport ‘Act Together’ dat vandaag wordt gepresenteerd.

Drie duurzame thema’s

In het rapport onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) de progressie van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op het gebied van drie thema’s: Sustainable Development Goals, ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen, leefbare lonen en natuurlijk kapitaal.

VBDO moedigt bedrijven aan om een uitgebreid beeld van de drie thema’s te ontwikkelen en daarbij concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen te formuleren.

Natuurlijk kapitaal

VBDO merkt dat bedrijven zich bewust zijn van hun impact op de leefomgeving en dat zij concrete initiatieven ontwikkelen om hun voetafdruk te verminderen, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het opruimen van de plastic soep.

Volgens VBDO worden steeds vaker concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen opgesteld, maar is explicietere rapportage over de afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal en de risico’s die dat met zich meebrengt voor bedrijven gewenst.

Leefbare lonen

Bij het thema leefbare lonen draait het erom dat bedrijven hun werknemers door de hele keten heen een salaris betalen waarmee de werknemers in hun basisbehoeften en die van hun gezinsleden kunnen voorzien, zoals voeding en onderdak.  

Volgens VBDO vinden veel bedrijven dit een lastig thema, wel hebben meer bedrijven een toezegging gedaan om een leefbaar loon te betalen. Het  gaat om 8 bedrijven in 2017 tegen 3 bedrijven in 2016.

Daarnaast hebben de eerste bedrijven hun salaris getoetst op ‘leefbaarheid’: “Voortrekkers Vopak en Signify voor het eerst dit jaar hun salarissen getoetst aan wetenschappelijke indicatoren”, aldus onderzoeksleider Xander Urbach.

Dit artikel verscheen eerder op www.duurzaambedrijfsleven.nl.

BRON: VBDO | Foto: Adobe Stock

Deel dit artikel