Menu

Sluiten

Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

Redactie SDGs on Stage - 10 Jan 2020

Parktheater, LSA Bewoners en Breda University of Applied Sciences slaan handen in een tijdens een bijeenkomst op 18 januari 2020. Een bijeenkomst waar bewonersinitiatieven een podium krijgen en waar het belang van de Sustainable Development Goals duidelijk worden gemaakt.

Zaterdag 18 januari krijgen professionals de kans om te ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat de basis voor een gezamenlijke actie! Alles gericht op samenwerking om bij te dragen aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving in 2030.

Bewoners staan centraal

Tijdens de bijeenkomst is genoeg te beleven. Met een gezamenlijke opening door inspirerende sprekers zal de dag van start gaan. Als rode draad zullen kraampjes met bewonersinitiatieven zichzelf presenteren. Daarnaast worden verschillende workshops georganiseerd zodat naast het maken van verbindingen ook een sterk inhoudelijk programma klaarstaat voor de deelnemers, altijd met de bewoner als centraal punt.

Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Dit zijn vragen die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals. Veel gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s en ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren. De bijeenkomst op zaterdag 18 januari draait juist om de actieve bewoners die met hun initiatieven dagelijks een bijdrage leveren aan een betere straat, wijk of stad.

Een prettige en gezonde samenleving

Maar wat zijn nu Sustainable Development Goals (SDG)? Vertaald betekent dit Duurzame Ontwikkelingdoelen. De SDG’s zijn zeventien doelen die bijdragen aan een prettigere en gezonde samenleving. Je kunt hierbij denken aan een buurtinitiatief die ervoor zorgt dat de ouderen in de wijk zich minder eenzaam voelen. (SDG3: goede gezondheid en welzijn), een bewonersgroep die een plan maakt voor het gezamenlijk gebruiken van zonnepanelen (SDG7: duurzame energie) of het aanleggen van een voedseltuin bij het buurthuis (SDG12: verantwoorde consumptie en productie). Deze 17 doelen hebben dus wereldwijd betrekking op verbeteren en ontwikkelen van duurzame projecten, we kunnen tegenwoordig ook wel zeggen ‘herstellen’ van onze planeet.

Enorme impact

Je merkt: alle doelen zijn direct of indirect verbonden aan het dagelijks leven. De SDG’s raken iedereen! Veel actieve bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere professionals zijn hier (on)bewust elke dag mee bezig. Opgeteld hebben alle initiatieven een enorme impact, maar alleen zal het niet gaan. Vraagtekens en dilemma’s gaan we zeker tegenkomen, maar die los je niet op door actie uit te stellen, maar juist door te beginnen. Door de discussie aan te gaan, stappen te zetten en onderweg oplossingen te bedenken, kunnen we snelheid maken en gezamenlijke doelen stimuleren. 18 januari 2020 is er een kans voor gezamenlijke actie in Eindhoven. Vaak denkt men dat een kleine verandering in het leven niet tot grote acties leiden. Tijdens dit evenement laten we zien, dat de kleine acties zoals het plaatsen van zonnepanelen, 1x plantaardig eten, afval scheiden of letten op plastic aankopen al een enorme positieve impact kan hebben op de Global Goals.

Een nieuwe route inslaan is niet eenvoudig. De publieke discussie gaat dan in eerste instantie vooral over de vervelende aspecten van verandering: kosten, overlast, noodzaak en aanpassen. Transformatie is vaak doodeng, zeker als je zelf niet aan het roer van die verandering staat. Het is menselijk om dan je hakken en je kop in het zand te steken en te roepen dat het stom en oneerlijk is. Het moet anders, het kan anders, het is tijd voor actie, maar wel met de gedachte dat de burger eindelijk een eigen stem krijgt.

Bron: Breda University of Applied Sciences | Afbeelding: Adobe Stock

Deel dit artikel