Privacy­verklaring

SDG’s On Stage verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij je hier duidelijk en transparant over. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij met jouw gegevens omgaan.

SDGs on stage

“SDGs on stage” is ontwikkeld door Fontys, Saxion en Avans Hogeschool in samenwerking met Leren voor Morgen en Greenjobs.nl. SDGs on stage is een content- en  stageplatform dat studenten, docenten en ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

SDG’s on Stage verwerkt jouw persoonsgegevens. Wanneer je een account aanmaakt, een stage aanmeldt of reageert op een stage, worden je persoonsgegevens verwerkt en vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SDG’s on Stage of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Gegevens die door een bedrijf/instelling zijn verstrekt om stages te plaatsen op deze website*
 • naam bedrijf
 • naam contactpersoon
 • e-mailadres contactpersoon
 • profiel bedrijf
 • website bedrijf
 1. Gegevens die door een student zijn verstrekt om te solliciteren op een stage op deze website
 • e-mail
 • hogeschool
 • opleiding
 • CV
 1. Afgeleide gegevens. Wij verkrijgen gegevens wanneer je onze website gebruikt**.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

* Je kunt deze gegevens zelf beheren binnen jouw account.
** Door gebruik te maken van deze website accepteer je dat wij deze gegevens verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SDG’s on Stage verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:

 • jouw voorkeuren optimaal te kunnen matchen met het stageaanbod
 • je een nieuwsbrief te verzenden
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • analyses te maken van het gebruik van het platform en matches die plaatsvinden tussen stagezoeker en stageaanbieder
 • analyses te maken van het type stageopdrachten
 • het platform verder te verbeteren en door te ontwikkelen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SDG’s on Stage bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SDG’s on Stage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SDG’s on Stage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicatie (Docdata Payments), welke wij gebruiken ten behoeve van betalingen in onze webwinkel. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en worden niet verder verspreid. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SDG’s on Stage gebruikt tracking, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SDG’s On Stage of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let erop dat je de instellingen voor elke browser en computer die je gebruikt apart moet aanpassen. Het kan zijn dat je in dat geval niet tot iedere dienst toegang hebt. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het gebruik van cookies te accepteren. Hieronder gegeven wij aan welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.

 1. Functionele cookies.
  Wij verzamelen cookies die noodzakelijk zijn om onze diensten te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.
 2. Analytische cookies.
  Wij verzamelen cookies die het gebruik van onze websites analyseren, zodat wij de kwaliteit en/ of de effectiviteit van onze websites kunnen verbeteren. Wij gebruiken deze cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) onze websites worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van onze websites bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc.
 3. Tracking cookies.
  Wij verzamelen met derden via tracking cookies informatie over het gebruik van onze websites en de interesses van gebruikers. Wij gebruiken deze tracking cookies om via Google Analytics statistieken bij te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons per mail een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar in**@sd*********.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. SDG’s On Stage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. SDG’s On Stage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SDG’s on Stage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via in**@sd*********.nl

Veranderingen

Ons privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacystatement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u terugvinden op www.sdgsonstage.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5 Tips voor een goed CV

Als je denkt aan een nieuwe stage dan is het van belang dat je een compleet, relevant en sterk CV kunt mee sturen naar jouw toekomstige werkgever. Maar hoe maak je een goed CV?  Om jou op weg te helpen naar een (duurzame) stage geven we 5 tips voor een goed CV.