Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs), of duurzame ontwikkelingsdoelen in het Nederlands, moeten in 2030 een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De 17 doelen

De doelen zijn, onder de regie van de VN, tot stand gekomen door in alle uithoeken van de wereld op te halen wat burgers belangrijk vinden. Zo hebben bijna 7,8 miljoen mensen meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Deze mondiale agenda bestaat uit vijf essentiële componenten ofwel de 5 P’s: people, planet, prosperity, partnership en peace. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Bekijk ook deze film.

SDGs in het Hoger Onderwijs

Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving. Duurzaamheid is een containerbegrip, dat op vele aspecten betrekking heeft. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) bieden studenten en docenten een handelingsperspectief dat helpt om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven en om keuzes te maken. Daarnaast biedt het ook een gemeenschappelijke taal om nieuwe partnerschappen en samenwerkingsvormen aan te gaan. Deze samenwerking is essentieel om de doelen te realiseren (SDG 17). Daarom integreren alle HBO instellingen de SDGs in hun onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat studenten de juiste kennis, vaardigheden en houding ontwikkelen om een betekenisvolle plek in de maatschappij te kunnen innemen.

4 Tips voor een Overtuigende Motivatiebrief

Jouw motivatiebrief speelt een belangrijke rol in het sollicitatieproces. In deze brief kan je jezelf presenteren en aan een toekomstige (duurzame) stage werkgever laten zien waarom jij een goede aanwinst bent en waarom die duurzame stage zo goed bij jou past. We geven je graag 4 tips voor hoe jij een overtuigende motivatiebrief schrijft.