Circulariteit in Vervangings- en Renovatieopgave: Data verzameling en impactanalyse

Stageomschrijving

Heb jij oog voor vernieuwing en wil jij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze infrastructuur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het doel van de opgave die er momenteel ligt is het inzichtelijk krijgen van de huidige staat van assets en de herbruikbaarheid van onderdelen en de impact ten behoeve van besluitvorming. De benodigde informatie wordt verzameld en verwerkt volgens de NEN-2767 methode (conditiemetingen technische kwaliteit) met als eindresultaat een inspectierapport. In de meeste gevallen verzamelt de inspecteur dezelfde informatie van constructies. Het inzetten van data om duurzaamheidsaspecten inzichtelijk te maken in inspectierapporten biedt nog voldoende mogelijkheden. Denk aan bijvoorbeeld het koppelen aan een materialenpaspoort of CO2 footprint reductie bij hergebruik. Andere aspecten waaraan gedacht kan worden zijn; potentieel hergebruik, de mate van hergebruik, verschil tussen uitstoot van emissies bij vervanging en renovatie of nieuwbouw, etc.

Veel bestaande kunstwerken uit de jaren ’50 en ’60 zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Er is actie nodig om deze kunstwerken op niveau te krijgen en te houden. Naast deze opgave is er de doelstelling om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Binnen de product-marktcombinatie (PMC) Life Cycle Management onderzoeken wij de staat van constructies en geven wij hierover advies. Momenteel zijn er kansen om duurzaamheid en circulariteit te implementeren bij het uitvoeren van inspecties en als advisering richting de opdrachtgever.

Wat wij vragen

Vanuit onze product-marktcombinatie (PMC) Life Cycle Management zijn wij op zoek naar stagiaires of afstudeerders die samen met ons nadenken over het vroegtijdig in beeld brengen van duurzaamheid en circulariteit en de impact op de vervangings- en renovatieopgave. Wij zoeken een hbo student met een actieve en ondernemende houding. Bij voorkeur met een achtergrond in Civiele Techniek, Bouwkunde of (Bouw)Technische bedrijfskunde.

Het is een afwisselende opdracht waarbij er zowel onderzoek gedaan wordt op kantoor (data analyse en rapporteren impact) en buiten tijdens de inspecties (data verzameling). Potentiële thema’s zijn:

  • Inspecties, sensoring en monitoring van constructies;
  • Onderhoudsadviezen – voorkom nieuwbouw door hoogwaardige onderbouwde adviezen te leveren op basis van impact;

Mocht je een voorstel hebben die afwijkt van de opdracht, maar wel binnen de kaders past van duurzaamheid en circulariteit, dan gaan we ook graag met je in gesprek.

Wat wij bieden

  • Een uitdagende omgeving met deskundig en ervaren mensen en een betrokken begeleiding;
  • We vinden het belangrijk dat je als stagiair/afstudeerder jouw visie op het vakgebied ontwikkelt met jouw eigen opdracht. We gaan hierover graag het gesprek met je aan;
  • Veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid in je onderzoek.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Share

Solliciteren